ГЛАС РУКУ

Двојезична представа на знаковном језику , СКЦ Обреновац

Реализација:  Београдски центар за особе са инвалидитетом

Сценарио и режија: Анђелка Каљевић и Марија Милић

(дефектолози и тумачи за знаковни језик)

ГЛАС РУКУ

Видео записи