САРАДЊА

Пројекту „Видети Звук“, библиотеке „Влада Аксентијевић“, Обреновац, подршку су дале удружења и организације које су усмерене на заштиту и остваривање права особа са оштећењима слуха. Сви садржаји који се презентују под називом „Видети Звук“ заједнички се припремају на писаном и знаковном језику. Планирани су и заједнички форуми, округли столови, едукације и програми. Циљ пројекта „Видети Звук“ је да се библиотечке услуге и друге делатности којима се баве библиотеке прилагоде и(или) омогуће особама са оштећењима слуха.

Библиотека „Влада Аксентијевић“ - Обреновац - „Видети звук“

УДРУЖЕЊЕ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ОБРЕНОВАЦ

Удружење глувих и наглувих Обреновац је самостална, невладина и нестраначка организација којој се слободно и добровољно удружују глуве и наглуве особе са територије општине Обреновац, али радо у своје друштво прихватају и све оне који су заинтересовани за комуникацију и дружење са њима.

ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА

 • Обезбеђивање социјализацијe и интеграцијe глувих и наглувих лица у ширу друштвену заједницу
 • Стварање бољих условa за живот, образовање, рад и превазилажење комуникационе баријере у друштву

УДРУЖЕЊЕ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ОБРЕНОВАЦ

Удружење глувих и наглувих Обреновац је основано 12.8.2014. Председник удружења је Дарко Вукосављевић. Удружење је до сада организовало низ радионица, едукативних, културних, спортско-рекреативних, излета, које саме по себи остварају инклузивне и интеграцијске циљеве.

БЕОГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Удружење „ Београдски центар за особе са инвалидитетом“ је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано 2015. године ради остваривања циљева у области унапређења положаја особа са инвалидитетом, осталих рањивих група и организованог грађанског активизма у заштити људских и мањинских права.

ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА

 • Допринос развоју цивилног сектора кроз подршку групама, организацијама, удружењима и појединцима који се залажу за заштиту и остваривање законских права особа са инвалидитетом;
 • Остваривање идеја социјалне правде и побољшање квалитета живота, као и заштита животног стандарда особа са инвалидитетом, маргинализованих, рањивих и осетљивих група као што су Роми, избеглице, интерно расељена лица, борци, стари, незапослени, омладина, жене, деца, РМВИ, мигранти, особе са тежим болестима и др;
 • Борба против предрасуда и дискриминације по основу инвалидности и залагање за пуно учешће, једнакост, равноправност и социјалну укљученост особа са инвалидитетом;
  Јединствено заступање интереса особа са инвалидитетом и наступање пред доносиоцима одлука и другим актерима у друштву;
 • Успостављање и унапређење партнерства између организација цивилног друштва, државних институција, органа локалне самоуправе и корпоративног сектора у реализацији програма и пројеката од значаја за развој грађанског друштва заснованог на владавини права, демократији, друштвеној солидарности и поштовању људских и мањинских права;
 • Јачање капацитета и оснаживање удружења која се баве ресором социјалне заштите умрежавањем, сарадњом, консултацијама, едукацијом и заједничким деловањем;
 • Стварање услова за масовније укључивање ОСИ у спортско-рекреативне активности, учешће у спортским играма, квалитетном и такмичарском спорту и свим видовима рекреације.
 • Обезбеђивање услова за креативно изражавање деце и младих, за неометано развијање талента код деце и младих кроз иновативне образовне активности, инклузивне програме, културне, спортске, верске, еколошке, уметничке и друге садржаје;
 • Подстицање и спровођење волонтерства и неформалног образовања, хуманитарних акција, као и програма током летњег и зимског распуста;
 • Омогућавање приступа ОСИ јавним установама и јавном простору;
 • Рад на афирмацији и примени европских вредности, норми и стандарда;

„НАШЕ РУКЕ – НАША РЕЧ“

Београдски центар за особе са инвалидитетом већ две године реализује развојни програм „Наше руке – наша реч“, који је подржан од Секретаријата за социјалну заштиту града Београда. Реализован је и пројекат „Подршка младима у ризику од социјалне искључености“.

УДРУЖЕЊЕ ТУМАЧА ЗА ЛИЦА СА ОПТЕЋЕЊЕМ СЛУХА

Удружење тумача за лица са оштећењем слуха (УТЛОСС ) је основаново 1995. Године, са циљем да пружају услуге превођења свим глувим и наглувим лицима у свим институцијама. Ангажованошћу свих чланова, који су и судски тумачи за знаковни језик, преводили су: седнице, скупштине, прославе, манифестације у земљи и у иностранству.

ЗНАКОВНИ ЈЕЗИК

Од 2000. године учење знаковног језика се уводи као обавезан предмет на трећој години, сурдолошког смера, на Дефектолошком факултету, а од 2008. године постаје изборни предмет на свим смеровима, као и обавезан предмет од друге године студија за сурдолошки смер. Предавач знаковног језика на Дефектолошком факултету је председник и један од оснивача УТЛОСС-а, Дијана Дукић. Од 2004. године на Филолошком факултету се уводи знаковни језик као изборни предмет на смеру општа лингвистика, где је такође Дијана Дукић као презентер знаковног језика. Чланови УТЛОСС-а организују семинаре и обуке знаковног језика у Србији, Војводини и Републици Српској. Од 2007. године помогли су отварању многобројних услужних сервиса за превођење у свим већим градовима Војводине, општинама Палилула, Звездара, Стара Пазова, Инђија, Савски венац…

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА

У овквиру удружења активно је и аматерско позориште „Слушај моје руке“, које настоји да у оквиру инклузије уједини свет чујућих и глувих и наглувих лица. Неке од активности удружења су и: бесплатне обуке за рад на рачунару, обука страних језика, школа цртања за сва глува и наглува лица. У свим спроведеним активностима ангажована су стручна лица .

ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА

 • Промовисањe, заштитa и утицањe да се осигура пуно и равноправно уживања свих људских права и основних слобода глувих и наглувих лица
 • Промовисање поштовања њиховог урођеног достојанства

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ

Протокол о сарадњи са Библиотеком „Влада Аксентијевић“, Обреновац потписан је 11. септембра 2017. године.