САРАДЊА

Пројекту „Видети Звук“, библиотеке „Влада Аксентијевић“, Обреновац, подршку су дале удружења и организације које су усмерене на заштиту и остваривање права особа са оштећењима слуха. Сви садржаји који се презентују под називом „Видети Звук“ заједнички се припремају на писаном и знаковном језику. Планирани су и заједнички форуми, округли столови, едукације и програми. Циљ пројекта „Видети Звук“ је да се библиотечке услуге и друге делатности којима се баве библиотеке прилагоде и(или) омогуће особама са оштећењима слуха.

Библиотека „Влада Аксентијевић“ - Обреновац - „Видети звук“

УДРУЖЕЊЕ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ОБРЕНОВАЦ

Удружење глувих и наглувих Обреновац је самостална, невладина и нестраначка организација којој се слободно и добровољно удружују глуве и наглуве особе са територије општине Обреновац, али радо у своје друштво прихватају и све оне који су заинтересовани за комуникацију и дружење са њима.

ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА

  • Обезбеђивање социјализацијe и интеграцијe глувих и наглувих лица у ширу друштвену заједницу
  • Стварање бољих условa за живот, образовање, рад и превазилажење комуникационе баријере у друштву

УДРУЖЕЊЕ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ОБРЕНОВАЦ

Удружење глувих и наглувих Обреновац је основано 12.8.2014. Председник удружења је Дарко Вукосављевић. Удружење је до сада организовало низ радионица, едукативних, културних, спортско-рекреативних, излета, које саме по себи остварају инклузивне и интеграцијске циљеве.

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ

Протокол о сарадњи са Библиотеком „Влада Аксентијевић“, Обреновац потписан је 11. септембра 2017. године.