СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

Полазећи од чињенице да особе с различитим степеном оштећења слуха као основни језик комуникације користe знаковни језик, бројне су могућности увођења и примене различитих начина за пружање информација и библиотечких услуга овим лицима.Будући да се овој категорији корисника не поклања довољно пажње, изазов је и већи.

Библиотеке, као пружаоци услуга, морају учинити први корак. Коришћење традиционалних услуга јавних библиотека није део културе глувих људи. Ако су информације представљене само усмено, глуви људи, посебно они који користе знаковни језик, нису у могућности да доносе исте изборе и одлуке о коришћењу библиотечких услуга или да учествују у разговору, дебати и дискусији.

МОГУЋНОСТИ:

– Употреба знаковног језика (познавање знаковног језика на инфо-пултовима, позајмним одељењима Библиотека)

– Коришћење услуга тумача за знаковни језик (огранизовање посебних програма за лица са оштећењима слуха уз превођење на знаковни језик, најаве и извештаји за програме на знаковном језику)

– Коришћење индукционих петљи (Индукционе петље за кориснике слушних помагала елиминишу буку и унапређују јасноћу звука. Пријемници који се носе око врата, користе се уз телеспирале на слушним апаратима и преносе звук до индукционог калема у слушном апарату. Ови уређаји се могу користити на инфо-пултовима и током различитих програма.)

– Учење знаковног језика (едукативни програми за лица са оштећима слиха и чујуће)

– Инклузивни програми (радионице, изложбе и др. програми у сарадњи са удружењима и огранизацијама особа са оштећењима слуха)

– Представљање издања о проблемима и прилагођених особа са оштећењима слуха

РАЗВИЈАЊЕ ЧИТАЛАЧКИХ НАВИКА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ОСОБА

Развијање читалачких навика код ове категорија корисника, нарочито најмлађих, чини нову и додатну вредност сервиса „Видети звук“. Читањем се стичу нова и проширују стечена знања. Библиотека је током 2021. године, овој значајној теми посветила низ садржаја, организованих, пре свега, за чланове Удружења глувих и наглувих из Обреновца. Програми су реализовани из помоћ стручних лица (тумача за знаковни језик, психолога, педагога, дефектолога…) из удружења и огранизација које имају искуства у раду са глувим и наглувим лицима. Препоручене су књиге које садржином могу помоћи у успешном савладавању и постепеном развијању технике читања и разумевања прочитаног.

Полазници су активним учешћем, залагањем и позитивним реаговањем (глуви и наглуви ученици основних и средњих школа из Обреновца и чланови Удружења глувих и наглувих Обреновац) показали спремност да одабране поетске и драмске текстове прикажу у програму. припремили су и изрецитовали песме, извели драмску игру и изабране мудре изреке о значају књига и читања. Наведени програми су изведени са преводом на знаковни, њима матерњи језик. Програмски сегмент пројекта је у више краћих целина припремљен и презентован кроз видео записе, који су постављени на сајт и фејсбук страницу Видети звук. На тај начин, ови садржаји се могу користити више пута, и то за најширу публику. Намењени су, пре свега, глувим и наглувим особама, али и свим стручним лицима који раде са њима.

Читаоница Библиотеке у којој је програм представљен, опремљена је индукционом петљом, постављеном ради несметаног праћења програма од стране лица која се служе слушним апаратима. Огранци наше Библиотеке у Спотско-културном центру и Ројковцу су сада опремљени индукционим петљама, које омогућују несметану комуникацију библиотекара са наглувим лицима (особе које користе слушне апарате могу јасно да чују говорника тј. да звукове око себе чују без сметњи).

Све активности су спроведене уз подршку Министарства културе и информисања и Града Београда.

ИЗДАЊА ЗА ОСОБЕ СА ОШТЕЋЕЊЕМ СЛУХА

УЏБЕНИК И ВЕЖБАНКА ЗА УЧЕЊЕ ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА

Након усвојеног плана и програма за учење знаковног језика, од стране Министарства просвете, написан је први (од четири) уџбеника који прате национални план и програм. Израду и објављивање уџбеника финансирало је Министарство рада и социјалних питања. Поред учења знаковног језика, уџбеник прати и развој културе и интересовања, као и личност глувих особа, како би се сви они који уче знаковни језик упознали са самом личности глуве особе, а касније и ступили у комуникацију са њима, кроз одређена правила понашања која се користе у комуникацији са особама са оштећењем слуха. Излагања учесника програма превођено је посетиоцима на знаковни језик. Ово је први програм обреновачке библиотеке који је особама са оштећењима слуха презентован и на знаковном језику.
Библиотека „Влада Аксентијевић“ - Обреновац - „Видети звук“

ВИДЕО НА ЗНАКОВНОМ ЈЕЗИКУ

Први уџбеник за учење знаковног језика

БАЈКЕ НА ЗНАКОВНОМ ЈЕЗИКУ

Удружење тумача за лица оштећеног слуха Србије и АОИФДП представља бајке на знаковном језику:

БАМБИ

Бајке на знаковном језику

ЧАРОБНИ ФРУЛАШ

Бајке на знаковном језику