Сазнајте више

„Deaf culture is an interesting example because the deaf do not see themselves as disabled, but rather as a distinct linguistic minority group.“
(advocate, supporter and deaf community member Karen McQuigg)

„Култура глувих је занимљив пример, јер се глуви не виде као инвалиди, већ као посебна језичка мањинска група.“
(Керен Меквиг, адвокат, поборник и члан заједнице глувих Аустралије)