„ Једина права, неизлечива глувоћа је глувоћа духа. "

Виктор Иго

ИЗДАЊА ЗА ОСОБЕ СА ОШТЕЋЕЊЕМ СЛУХА

УЏБЕНИК И ВЕЖБАНКА ЗА УЧЕЊЕ ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА

Уџбеник и вежбанка за учење знаковног језика први је такве врсте у нашој земљи. У потпуности је усклађен са планом и програмом Министарства просвете Републике Србије. Аутори су чланови Удружења тумача за лица са оштећењем слуха Србије и Удружења тумача за знаковни језик Нови Сад. Први је од четири планирана уџбеника. Објављивање Уџбеника подржало је Министарство рада и социјалних питања Републике Србије. Поред учења знаковног језика, уџбеник прати и развој културе, интересовања и личности глувих особа (како ступити и остварити комуникацију са њима). Представљање Уџбеника и бежбанке за учење знаковног језика одржано је у читаоници Библиотеке „Влада Аксентијевић“ у Обреновцу 14. јуна 2017. године. То је први програм обреновачке библиотеке који је особама са оштећењима слуха презентован у целини и на знаковном језику. Излагања учесника програма превођено је посетиоцима на знаковни језик. На промоцији су говориле: Дијана Дукић и Јулијана Лекић из Удружења тумача за лица са оштећењем слуха Србије, као и Анђелка Каљевић, дефектолог и стручни сарадник.
Библиотека „Влада Аксентијевић“ - Обреновац - „Видети звук“

ВИДЕО НА ЗНАКОВНОМ ЈЕЗИКУ

Први уџбеник за учење знаковног језика