САРАДЊА

Пројекту „Видети Звук“, библиотеке „Влада Аксентијевић“, Обреновац, подршку су дале удружења и организације које су усмерене на заштиту и остваривање права особа са оштећењима слуха. Сви садржаји који се презентују под називом „Видети Звук“ заједнички се припремају на писаном и знаковном језику. Планирани су и заједнички форуми, округли столови, едукације и програми. Циљ пројекта „Видети Звук“ је да се библиотечке услуге и друге делатности којима се баве библиотеке прилагоде и(или) омогуће особама са оштећењима слуха.

Библиотека „Влада Аксентијевић“ - Обреновац - „Видети звук“

УДРУЖЕЊЕ ТУМАЧА ЗА ЛИЦА СА ОПТЕЋЕЊЕМ СЛУХА

Удружење тумача за лица са оштећењем слуха (УТЛОСС ) је основаново 1995. Године, са циљем да пружају услуге превођења свим глувим и наглувим лицима у свим институцијама. Ангажованошћу свих чланова, који су и судски тумачи за знаковни језик, преводили су: седнице, скупштине, прославе, манифестације у земљи и у иностранству.

ЗНАКОВНИ ЈЕЗИК

Од 2000. године учење знаковног језика се уводи као обавезан предмет на трећој години, сурдолошког смера, на Дефектолошком факултету, а од 2008. године постаје изборни предмет на свим смеровима, као и обавезан предмет од друге године студија за сурдолошки смер. Предавач знаковног језика на Дефектолошком факултету је председник и један од оснивача УТЛОСС-а, Дијана Дукић. Од 2004. године на Филолошком факултету се уводи знаковни језик као изборни предмет на смеру општа лингвистика, где је такође Дијана Дукић као презентер знаковног језика. Чланови УТЛОСС-а организују семинаре и обуке знаковног језика у Србији, Војводини и Републици Српској. Од 2007. године помогли су отварању многобројних услужних сервиса за превођење у свим већим градовима Војводине, општинама Палилула, Звездара, Стара Пазова, Инђија, Савски венац…

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА

У овквиру удружења активно је и аматерско позориште „Слушај моје руке“, које настоји да у оквиру инклузије уједини свет чујућих и глувих и наглувих лица. Неке од активности удружења су и: бесплатне обуке за рад на рачунару, обука страних језика, школа цртања за сва глува и наглува лица. У свим спроведеним активностима ангажована су стручна лица .

ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА

  • Промовисањe, заштитa и утицањe да се осигура пуно и равноправно уживања свих људских права и основних слобода глувих и наглувих лица
  • Промовисање поштовања њиховог урођеног достојанства

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ

Протокол о сарадњи са Библиотеком „Влада Аксентијевић“, Обреновац потписан је 11. септембра 2017. године.