ЧУЛО СЛУХА

Чуло слуха човека представља природни систем сензора који омогућава перцепцију звучних појава из околине. Под утицајем физичких надражаја из окружења,у свести слушаоца стварају се одговарајуће звучне сензације, односно звучне слике о изворима звука и његовом положају у простору. Заједно са вокалним трактом,чуло слуха чини систем за комуникацију људи помоћу звука као носиоца информација.

СЛУХ И СЛУШНА ОШТЕЋЕЊА

Улога ува као органа чула слуха није само да региструје звучне таласе, већ и да их локализује (улога у оријентацији). Уво може регистровати локацију одакле звук долази. Уво које је окренуто извору звука региструје звук раније од оног на супротној страни, односно чује га гласније.

ЗВУК

Ове разлике у чујности се прерађују у мозгу и добијају се информације о локацији са које долази звук. Очувана аудитивна функција један је од значајних услова успешне оријентације у простору, сналажења и прилагођавања променљивим условима средине. Поред своје примарне функције да прими и региструје звук, чуло слуха има и низ других асоцијативних функција, првенствено у развоју говора и процесу мишљења.
0Људско уво може регистровати звучне таласе фреквенције од 16
0до 20.000 херца

ОШТЕЋЕЊЕ СЛУХА

Оштећење слуха,у мањој или већој мери, зависно од времена када је настало, утиче на комплетан развој личности.