„ВИДЕТИ ЗВУК“

Приступ сајту је омогућен и путем QR кода. Прилагођен је и приказу на мобилним телефонима (mobile friendly).
Библиотека „Влада Аксентијевић“ - Обреновац - „Видети звук“

„ВИДЕТИ ЗВУК“

Jе библиотечки сервис за особе са оштећењима слуха.
Покренула га је Библиотека „Влада Аксентијевић“ Обреновац, са жељом да на једном месту окупи информације које би биле помогле и омогућиле особама са оштећењем слуха да користе усуге библиотека.

Контакт информације

ТЕЛЕФОН: 8721-129

ИМЕЈЛ: bibliotekaobrenovac@yahoo.com

ИМЕЈЛ: videtizvuk@gmail.com