О ПОПУЛАЦИЈИ ОСОБА СА ОШТЕЋЕЊЕМ СЛУХА

Основна подела је подела на глуве и наглуве особе. У Србији живи око 30 хиљада глувих и око 100 хиљада наглувих особа. Коминикациона баријера је један од суштинских проблема ове популације. Оштећење слуха није у директној вези са интелектуалним способностима. Али, уколико се не обезбеди адекватан начин за социјализацију и образовање ове популације, онда се итекако јављају последице у развојном процесу личности глуве особе.

ЗНАКОВНИ ЈЕЗИК

Знаковни језик је основно средство комуникације глувих особа, а самим тим и једино средство за информисаност, усвајање знања и надограђивање личности у било ком сегменту (социјалном, интелектуалном, образовном). Глуве особе се најчешће образују у специјалним школама за глуве, које су интернатског типа, а постоје у Суботици, Земуну, Крагујевцу, Нишу, Београду...У школама је програм прилагођен и у настави се користи знаковни језик, док се кроз рехабилитацију инсистира на постављању гласа и уотреби оралног говора. Од даљег школовања (више и високе школе) глуве особе најчешће одустају, највише због тога што им за даље школовање нису обезбеђени адекватни услови (преводилац за знаковни језик), па самим тим остају ускраћени за виши ниво образовања као и професионалног оспособљавања. Неки од факултета и виших школа су дозволили полагање испита у писаној форми.

КУЛТУРА

Исти проблем постоји и у осталим областима информисања, културна дешавања (поетске вечери, књижевне вечери, трибине..) нису прилагођена овој популацији. А интересовање за истим постоји. Усвајање Закона о употреби знаковног језика (априла 2015.год) буди наду и ствара боље услове за побољшање положаја особа које користе знаковни језик како у образовању тако и у обављању основних животних потреба , ангажовањем тумача за знаковни језик. Закон је још увек на самом почетку примене, али се користи и на тај начин олакшава живот ове популације.

УДРУЖЕЊА

Глуве и наглуве особе се окупљају у удружењима која за циљ имају интеграцију и недискриминацију, а у оквиру којих се спроводе различите активности (културне, спортске, уметничке...). Такође се у оквиру тих организација обележавају значајни датуми, спортска такмичења, маскенбали...

Дипл.дефектолог-сурдолог Тумач за знаковни језик Анђелка Каљевић