БЕОГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Наше руке наша реч , радионица “Ја и други“
Библиотека „Влада Аксентијевић“ - Обреновац - „Видети звук“

„НАШЕ РУКЕ-НАША РЕЧ“
Радионица : „ЈА И ДРУГИ“…
БЕОГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У сарадњи са :
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
УДРУЖЕЊЕ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ОБРЕНОВАЦ

Подршка :
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ГРАДА БЕОГРАДА

Видео :
локалненовине.рс Обреновац
гл уредник : Јелена Станчић
аутор : Милош Ковачевић

ГЛУВИ И НАГЛУВИ У ОБРЕНОВЦУ ИМАЈУ ПОДРШКУ…
Активисти Београдског центра за особе са инвалидитетом , који делује у Обреновцу , у оквиру свог програма „Насеруке – наша реч“ , одржали су радионицу под називом „Ја и други“ у просторијама удружења глувих и наглувих Обреновца.

Ућешће у радионици , поред особа без и са оштећеним слухом узели су, како они воле да кажу „чујући“ ,тако да се након едукативног дела који је веома стручно водила Анђелка Каљевић,дефектолог развила интересантна комуникација и размена искустава међу учесницима скупа.
Тема радионице је била : Оштећење слуха, рана детекција, дијагностика и мере превенције…

Између осталог , прилику за реч су имала деца чији су родитељи без слуха ,који користе знаковни језик , тако да су и они пренели нека своја искуства и постављали питања.
Такође су и особе које не чују износиле своја искуства током њиховог одрастања , школовања и запошљавања…

Оно што смо ми извукли као запажање је да особе са инвалидитетом воле када их прихватите као равноправне…колико год је то могуће и да пажња и поштовање прија сваком живом бићу на свету.

БЕОГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Видео записи